top of page
Afbeelding1-Home.jpeg
Beautiful Landscape

Over ons

Doelstelling

Kinderfonds van Dusseldorp is een vermogensfonds dat kinderen en jongeren met een beperking wil helpen om gelukkig op te groeien, zich binnen hun mogelijkheden optimaal te ontwikkelen en zo volwaardig mogelijk mee te kunnen doen in het maatschappelijk leven. 

Kinderfonds Van Dusseldorp geeft financiële steun aan projecten die bijdragen aan het geluk, de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren met een beperking in de leeftijd tot achttien jaar.

Historie

 

De Stichting Familiefonds van Dusseldorp werd in 1955 opgericht op initiatief van mevrouw Francine van Dusseldorp – Thomas. Zij werd geboren op 26 april 1883 in Imphy (Fr) en overleed op 27 januari 1955 in Parijs. Mevrouw Van Dusseldorp en haar man hadden zelf geen kinderen, maar waren zeer begaan met jongeren in tehuizen waarvoor het leven soms niet makkelijk was. Om iets te doen voor deze kinderen benoemde mevrouw Van Dusseldorp tegen het eind van haar leven de Stichting tot enige erfgenaam van haar vermogen. Zelf omschreef zij het doel van de stichting in de statuten als volgt: ‘De Stichting heeft als doel: het brengen van geluk en vreugde in het leven van geestelijk, materieel of lichamelijk misdeelde, verwaarloosde of ongelukkige kinderen, in de ruimste zin des woords.’

Sinds 1955 worden de opbrengsten van haar vermogen volgens de wens van mevrouw Van Dusseldorp aangewend om iets te doen voor kinderen die het moeilijk hebben. Omdat de tehuizen waar mevrouw van Dusseldorp aan dacht niet meer bestaan, steunt de Stichting al vele jaren ook kinderen die niet in tehuizen wonen, maar wel tot deze doelgroep behoren.   Aangezien het fonds zich uitsluitend op kinderen met een beperking tot acttien jaar richt, is de naam in 2010 voor de duidelijkheid gewijzigd in ‘Kinderfonds Van Dusseldorp’.

Organisatie

 

Het bestuur van het Kinderfonds Van Dusseldorp bestaat op dit moment uit vier leden. Elk lid heeft een bestuurstermijn van vijf jaar en kan in beginsel maximaal twee keer worden herbenoemd. De bestuursleden zijn geselecteerd op relevante ervaring in onderwijs of kinderpsychologie, de financiële sector en de rechtspraak. Het bestuur wordt ondersteund door een betaalde parttime office-manager. De stichting is gevestigd in Haarlem.

ANBI/Goed Bestuur

Het bestuur van Kinderfonds Van Dusseldorp vindt het belangrijk te voldoen aan de maatschappelijke eisen die aan een goede doelen instelling worden gesteld. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voldoet het fonds aan de daarbij behorende eisen. IJkpunt voor het bestuur zijn verder de Normen Goed Bestuur van de FIN, de vereniging van fondsen en foundations in de filantropie. Het bestuur van Kinderfonds Van Dusseldorp voldoet aan de FIN-normen Goed Bestuur en dient de ‘Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur’ in, die de FIN periodiek laat toetsen. De eerste toetsing werd in 2019 met goed gevolg afgesloten.  

KVD ANBI-formulier 2022

Jaarverslag

 

Het bestuur publiceert elk jaar een jaarverslag met daarin het beleidsplan voor de twee jaren erna.


Bestuursverslag 2019 en Beleidsplan 2020-2021(pdf)

Bestuursverslag 2020 en Beleidsplan 2021-2022 (pdf)

Bestuursverslag 2021 en Beleidsplan 2022-2023 (pdf)

Bestuursverslag 2022 en Beleidsplan 2023-2024 (pdf)

Organisate
Doelstelling
Historie
ANBI/Goed Bestuu
Jaarverslag
bottom of page