top of page
b. artem-kniaz-DqgMHzeio7g-unsplash-min.jpg

Aanvragen

Voorwaarden

 

Een aanvraag voor financiële steun kan uitsluitend via deze website en het digitale aanvraagportal worden gedaan. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvragende organisatie is in Nederland gevestigd.

 • De aanvragende organisatie heeft betrouwbare referenties.

 • De aanvragende organisatie heeft geen commercieel oogmerk.

 • Het bestuur van de aanvragende organisatie staat financieel en organisatorisch op voldoende afstand van de te ondersteunen kinderen en/of projecten. Er is geen sprake van belangenverstrengeling. 

 • Het project waarvoor de gift wordt aangevraagd is gericht op kinderen onder de achttien jaar met een lichamelijke, verstandelijke of sociaal-emotionele beperking.

 • Het aantal kinderen uit de doelgroep dat door het project wordt bereikt dient te worden aangegeven.

 • Het project heeft een duidelijke start- en einddatum.

 • De besteding is voldoende controleerbaar.

 • De kosten zijn eenmalig en hebben bij voorkeur een investeringskarakter.

 • Bij projecten in het buitenland moet het plan gericht zijn op kinderen die ook naar lokale maatstaven (ten opzichte van hun leeftijdgenoten) beperkt zijn in hun kansen en mogelijkheden.

Privacyreglement

 

In het privacyreglement is te lezen hoe Kinderfonds Van Dusseldorp omgaat met de bescherming van persoonsgegevens die in het kader van een aanvraag worden aangeleverd. Klik hier om het Privacy Reglement te downloaden (pdf).

 

Aanvraag doen

 

Het indienen van aanvragen en de correspondentie over aanvragen gaan via ons aanvraagportaal.

 

 

Als u op de oranje button klikt komt u in het aanvraagportaal. Daar kunt u een account aanmaken via de knop ‘registreren’.

Bij het registreren geeft u een e-mailadres en wachtwoord op. U ontvangt op dit e-mailadres een bericht ter bevestiging van uw account. Per instelling kunnen meerdere accounts worden aangemaakt (door meerdere e-mailadressen te gebruiken). Uw gegevens en berichten over een aanvraag moeten verstuurd worden via het account waarmee de aanvraag is gedaan. Berichten van ons aan u worden ook via dit account in het portaal klaargezet. Als wij iets klaarzetten krijgt u daarover bericht op het e-mailadres dat u voor het account gebruikt.

U kunt na het openen van een account direct starten met het indienen van een aanvraag. U hoeft niet eerst het profiel van uw instelling in te vullen. De gegevens die u bij de aanvraag invult, worden automatisch gebruikt voor uw profiel. U kunt uw profielgegevens altijd wijzigen. 

U begint met een aanvraag voor financiële ondersteuning door de gegevens in te vullen en de gevraagde documenten toe te voegen. Beantwoording van de vragen met een rood sterretje is verplicht. Voor het toevoegen van de gevraagde documenten klikt u op de daarvoor bestemde knop (button). Per button kunt u één document uploaden.

U moet de onderstaande documenten uploaden. Wij vinden de begeleidende brief met een uitleg over het project heel belangrijk. Daaruit moet duidelijk worden waarom het Kinderfonds Van Dusseldorp het project financieel zou moeten steunen.

 • Begeleidende brief 

 • Statuten

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel

 • Laatste jaarverslag met jaarrekening

 • Begroting

 • Dekkingsplan

 • (Eventueel) document naar keuze

Als u over een document beschikt dat bijvoorbeeld zowel de begroting als het dekkingsplan bevat, wordt u verzocht tweemaal hetzelfde document te uploaden.

Heeft u problemen met de aanvraag dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@kinderfondsvandusseldorp.nl

Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestiging en uitleg over de verdere gang van zaken. Het bestuur vergadert vijfmaal per jaar. De behandeling van een aanvraag vergt dus meestal enkele maanden. 

Voorwaarden
Privacyreglement
Aanvraag Doen
bottom of page