top of page
kdv-contact.jpg

Meer vreugde voor kinderen met een beperking

Home: Welcome

Statutaire opdracht: ‘geluk en vreugde brengen’

Kinderfonds Van Dusseldorp geeft financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan het geluk en de levensvreugde van lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel beperkte kinderen jonger dan 18 jaar.

Het fonds wil kinderen met een beperking de kans geven tot bloei te komen en hen de mogelijkheid bieden zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden.

Home: About
bottom of page