Wat doen wij?

Jaarlijks kent het Kinderfonds Van Dusseldorp ongeveer 80 giften toe, waarvan de meeste tussen € 1.000 en € 20.000. Dit gebeurt op basis van schriftelijke aanvragen, die wij zorgvuldig bestuderen en bespreken.

Voorbeelden van in het recente verleden gesteunde projecten:

  • Kinderfonds van Dusseldorp heeft een bijdrage gegeven aan een voetbalclub voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking  voor de aanschaf van een busje om de kinderen te vervoeren.
  • Aan een school voor zeer moeilijk lerende kinderen is een bijdrage gegeven voor de inrichting van een leskeuken.
  • Een maatschappelijke organisatie voor de ondersteuning van mensen met een beperking kreeg een bijdrage voor een bijzondere rolstoelvoorziening voor een jongere die tussen de wal en het schip dreigde te vallen.
  • Een organisatie voor paardrijden voor en door gehandicapten ontving een bijdrage voor de renovatie van de rijhal.
  • Een grote maatschappelijke instelling werd een bijdrage gegeven voor aangepaste buitenspeeltoestellen voor een kinderdagverblijf voor kinderen met een meervoudige beperking.
  • Een organisatie die zich inzet voor psychosociaal herstel van oorlogsoverlevenden kreeg een bijdrage voor het maken van een handboek voor de begeleiding van getraumatiseerde kinderen.
  • Een stichting ontving een bijdrage voor de bouw van een revalidatiecentrum voor lichamelijk beperkte kinderen bij Lima (Peru).

Enkele grote organisaties krijgen jaarlijks een bijdrage.

Speeltuin Roetsj, Sittard