Wat doen wij?

Jaarlijks kent het Kinderfonds Van Dusseldorp ongeveer 80 - 100 giften toe, waarvan de meeste tussen € 1.000 en € 20.000. Dit gebeurt op basis van gedocumenteerde aanvragen, die wij zorgvuldig bestuderen en bespreken.

Voorbeelden van in het recente verleden gesteunde projecten:

  • Voor de ontwikkeling van een meertalige online omgeving waar laagtaalvaardige ouders samen met hun kinderen activiteiten kunnen doen in hun thuistaal, is een bijdrage van EUR 4.000 verstrekt aan de Stichting Voorleesexpress.
  • Met een gift van EUR 7.500 is bijgedragen aan de aanschaf van speciale speeltoestellen voor een school voor speciaal onderwijs.
  • Een bijdrage van EUR 10.000 is toegezegd voor de aanleg van een kunstgrasveld voor een instelling voor 24-uurs behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen die in gesloten jeugdhulp moeten verblijven.
  • In het kader van een project dat door Kinderpostzegels Nederland wordt gecoördineerd, is een bijdrage van EUR 17.000 verstrekt voor de ontwikkeling van speciaal lesmateriaal voor het onderwijs aan kinderen die pas als vluchteling in ons land zijn aangekomen.
  • Een bijdrage van EUR 20.000 is verstrekt aan het Fonds Urgente Noden Haarlem e.o., voor giften die aan de doelgroep van Kinderfonds Van Dusseldorp ten goede komen.
  • Ten behoeve van de aanschaf van een schoolbus voor een dagopvang voor kinderen met een beperking op Sri Lanka, werd EUR 5.000 bijgedragen.

 

Ten behoeve van een programma dat zich richt op de verbetering van de kwaliteit van leven in Nepal van kinderen met een handicap, is EUR 10.000 bijgedragen. Enkele grote organisaties krijgen jaarlijks een bijdrage.

Jaarverslag en Beleidsplan


Bestuursverslag 2017 (pdf)
Bestuursverslag 2018 en Beleidsplan 2019-2020 (pdf)
Bestuursverslag 2019 en Beleidsplan 2020-2021(pdf)

 

Speeltuin Roetsj, Sittard