Beoordeling van aanvragen

Het bestuur komt viermaal per jaar bijeen om te beslissen over ingediende aanvragen.

Voor de beoordeling van aanvragen hanteren wij de volgende criteria:

  • De aanvragende organisatie is in Nederland gevestigd.
  • Het plan waarvoor de gift wordt aangevraagd is gericht op lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel beperkte kinderen tot 18 jaar (de doelgroep).
  • Bij projecten in het buitenland moet het plan gericht zijn op kinderen die ook naar lokale maatstaven (ten opzichte van hun leeftijdgenoten) beperkt zijn in hun kansen en mogelijkheden.
  • Het moet duidelijk zijn hoeveel kinderen uit de doelgroep direct door het project bereikt worden.
  • De kosten zijn eenmalig en hebben bij voorkeur een investeringskarakter.
  • Het voorgestelde project heeft een duidelijke start- en einddatum.
  • De besteding van de gift is voldoende controleerbaar.
  • De aanvragende organisatie heeft betrouwbare referenties.
  • De aanvragende organisatie heeft geen commercieel oogmerk.
  • Het bestuur van de aanvragende organisatie staat  financieel en organisatorisch op voldoende afstand van de te ondersteunen kinderen en/of projecten, en er is geen sprake van belangenverstrengeling.

Alle aanvragende instellingen krijgen van ons bericht over de toekenning of afwijzing van een aanvraag.
De aanvraag kan 2 tot 4 maanden in behandeling zijn. Aan het indienen van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend en tegen een afwijzende beslissing is geen beroep mogelijk.

In ons privacyreglement kunt u lezen hoe wij omgaan met de privacy van persoonsgegevens die u in het kader van uw aanvraag aanlevert.  

Klik hier om het Privacy Reglement te downloaden (pdf)