Beoordeling van aanvragen

Het bestuur komt viermaal per jaar bijeen om te beslissen over ingediende aanvragen.

Voor de beoordeling van aanvragen hanteren wij de volgende criteria:

 • De aanvragende organisatie is in Nederland gevestigd.
 • Het plan waarvoor de gift wordt aangevraagd is gericht op lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel beperkte kinderen tot 18 jaar (de doelgroep).
 • Bij projecten in het buitenland moet het plan gericht zijn op kinderen die ook naar lokale maatstaven (ten opzichte van hun leeftijdgenoten) beperkt zijn in hun kansen en mogelijkheden.
 • Het moet duidelijk zijn hoeveel kinderen uit de doelgroep direct door het project bereikt worden.
 • De kosten zijn eenmalig en hebben bij voorkeur een investeringskarakter.
 • Het voorgestelde project heeft een duidelijke start- en einddatum.
 • De gevraagde steun is niet bedoeld voor de dekking van jaarlijks terugkerende kosten.
 • De besteding van de gift is voldoende controleerbaar.
 • De aanvragende organisatie heeft betrouwbare referenties.
 • De aanvragende organisatie heeft geen commercieel oogmerk.
 • Het bestuur van de aanvragende organisatie staat  financieel en organisatorisch op voldoende afstand van de te ondersteunen kinderen en/of projecten, en er is geen sprake van belangenverstrengeling.

Alle aanvragende instellingen krijgen van ons bericht over de toekenning of afwijzing van een aanvraag.
De aanvraag kan 2 tot 5 maanden in behandeling zijn. Aan het indienen van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend en tegen een afwijzende beslissing is geen beroep mogelijk.