Wie zijn wij?

Statutaire opdracht: ‘geluk en vreugde brengen’

Kinderfonds Van Dusseldorp geeft financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan het geluk en de levensvreugde van lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel beperkte kinderen.

Organisatie en bestuur: zo klein mogelijk

Om de beschikbare middelen maximaal ten goede te laten komen aan voor wie ze bedoeld zijn – kinderen met een beperking – heeft het Kinderfonds Van Dusseldorp één betaalde parttime medewerker. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. De vijf leden hebben ervaring in het psycho-sociaal maatschappelijk werk, de financiële sector, de techniek en de rechtspraak.

Geschiedenis: de nalatenschap van mevrouw Van Dusseldorp

De stichting Kinderfonds Van Dusseldorp heette tot 2010 ‘Stichting Familiefonds van Dusseldorp’.
Deze stichting werd opgericht op initiatief van mevrouw Francine Thomas, weduwe van de heer F.J.C. van Dusseldorp. Tegen het eind van haar leven benoemde mevrouw Van Dusseldorp de stichting tot enige erfgenaam van haar vermogen. De stichting verkreeg dit vermogen in 1955.
Sinds dat jaar worden de opbrengsten van dit vermogen aangewend om iets te doen voor kinderen die het moeilijk hebben. Omdat het fonds zich uitsluitend op kinderen richt, is de naam in 2010 gewijzigd in ‘Kinderfonds Van Dusseldorp’. De werkzaamheden worden al sinds de oprichting verricht vanuit Haarlem.

tehuis Anette, Amsterdam