Het aanvragen van giften

Aanvragen voor giften dienen schriftelijk te worden ingediend.

Een complete aanvraag bestaat uit:

Een begeleidende brief waaruit blijkt wat gevraagd wordt, voor welk doel de bijdrage wordt gevraagd, plus andere relevante informatie (zie ook bijĀ 
de beoordeling van aanvragen
).

Aanvraagformulier, volledig ingevuld.
U kunt deze pdf eerst downloaden en opslaan op uw computer.
Vervolgens kunt u hem invullen, opslaan en uitprinten.

Bijlagen:

  • Projectplan
  • Begroting
  • Dekkingsplan

Daarnaast, uitsluitend digitaal, naar aanvragen@kinderfondsvandusseldorp.nl:

  • Meest recente jaarverslag en jaarrekening
  • Recent uittreksel Kamer van koophandel
  • Statuten

Om vertraging bij de behandeling te voorkomen, is het belangrijk dat aanvragen compleet worden ingediend.